2 sierpnia napisaliśmy do Ministra Infrastruktury pismo z wnioskami o przeprowadzenie procesu inwestycyjnego dla S16 Ełk – Knyszyn zgodnie z prawem polskim i UE. Całość naszego pisma znajdziecie pod tym linkiem .

Po 3 tygodniach MI wysłało odpowiedź, w której informuje, że pan Minister nie jest osobą kompetentną do odpowiedzi na nasze wnioski. Warto przypomnieć, że w kompetencjach Ministra Infrastruktury znajduje się m.in. opracowanie strategii dla rozwoju dróg krajowych w Polsce, które potem są realizowane przez podległą pod MI Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Jeśli Minister Infrastruktury stwierdza, że nie jest organem kompetentnym do realizacji inwestycji drogowych zgodnie z prawem, to znaczy, że nie ma w Polsce osoby ani instytucji, która byłaby w stanie ustosunkować się do naszych wniosków. Całość odpowiedzi pokazuje też, że budowa dróg w Polsce polega tylko i wyłącznie na decyzjach politycznych, a nie merytorycznych (decyzje o przebiegu dróg podejmuje Rada Ministrów na zasadzie nakreślenia kreski na schematycznej mapie Polski). Działania merytoryczne może na stronie polskiej wymusić jedynie Komisja Europejska, jak to miało miejsce w przypadku Via Baltica (co pan Minister raczył przypomnieć, a co jest dla nas cenną wskazówką).
Dziękujemy też za wyjaśnienie na czym polega procedura środowiskowa, ale o takie wyjaśnienia nie prosiliśmy, poza tym doskonale znamy tę procedurę.

Skan odpowiedzi MI znajduje się poniżej. Wystarczy kliknąć w obrazek.