Jesteśmy koalicją mieszkańców okolic Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz organizacji pozarządowych działających w latach 2005-2008 przy okazji próby budowy obwodnicy Augustowa przez bagienną część doliny Rospudy. Wówczas nasza działalność zakończyła się pełnym sukcesem – obwodnica Augustowa powstała według naszych wskazań lokalizacyjnych i tym samym cenna przyrodniczo dolina Rospudy została ocalona. Okazało się, że można pogodzić inwestycje infrastrukturalne z dobrem polskiej przyrody.

Z powodu próby projektowania Via Carpatii (jako droga ekspresowa S16 Ełk – Knyszyn) przez dolinę Biebrzy postanowiliśmy odnowić koalicję sprzed 12 lat. Tak jak wtedy, tak i obecnie rząd popełnia te same błędy, usiłując projektować Via Carpatię małymi kawałkami, bez wykonania analiz lokalizacyjno-ruchowych na dłuższym odcinku na terenie Polski.

Nie jesteśmy przeciwnikami budowy dróg w Polsce. Protestujemy natomiast przeciw temu, by o lokalizacji dróg decydowały uwarunkowania polityczne, a nie merytoryczne. Uważamy, że da się zbudować Via Carpatię z całkowitym ominięciem doliny Biebrzy.

Obecnie w skład koalicji (poza lokalnymi mieszkańcami) wchodzą następujące organizacje pozarządowe:

Greenpeace Polska

WWF Polska

OTOP – Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Fundacja Greenmind

SISKOM – Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji

Fundacja Dla Biebrzy

Fundacja Dzika Polska

Centrum Ochrony Mokradeł

______________________________________________________________________________
Kontakt e-mail:
viacarpatianieprzezbiebrze@gmail.com

Profil na Facebooku:
https://www.facebook.com/NIEdlaS16przezDolineBiebrzy/