Rada Naukowa Biebrzańskiego Parku Narodowego, rozumiejąc potrzebę nowych inwestycji drogowych, zwłaszcza tych o znaczeniu paneuropejskim, stoi na stanowisku, że ze względu na unikalny w skali Europy charakter tego obszaru niezbędna jest szczegółowa i rzetelna analiza możliwości budowy drogi S16 w granicach doliny Biebrzy. W sposób szczególny należy podejść do zagadnień związanych z ochroną środowiska przyrodniczego, kwestii społecznych, ale także i uwarunkowań prawnych i technologicznych realizacji tak złożonych inwestycji drogowych. Po zapoznaniu się z materiałem zawartym w Uproszczonym Studium Korytarzowym (Schuessler -Plan Inżynierzy Sp. z o.o., 2019) pragniemy wyrazić swoje głębokie zaniepokojenie w odniesieniu do planowanej inwestycji w ciągu drogi S16.

Całe stanowisko Rady