Via Carpatia to szlak komunikacyjny mający w swoim założeniu połączyć wschodnie kraje Unii Europejskiej od Kłajpedy na Litwie do Salonik w Grecji z odnogami do Rumunii i Bułgarii.

Inicjatywa utworzenia szlaku „Via Carpatia” została sformalizowana 27 października 2006 r. w Łańcucie podczas zorganizowanej w tym celu międzynarodowej konferencja pt. „Jedna droga – cztery kraje”. Podpisana została wówczas przez Ministrów Transportu Litwy, Polski, Słowacji i Węgier: „Deklaracja Łańcucka w sprawie rozszerzenia Transeuropejskiej Sieci Transportowej poprzez utworzenie najkrótszego szlaku drogowego na osi Północ-Południe, łączącego Litwę, Polskę, Słowację i Węgry”. W październiku 2010 r. do inicjatywy „Via Carpatia” przystąpiły Bułgaria, Grecja oraz Rumunia.

19 kwietnia 2016 r. Rada Ministrów rozporządzeniem w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych wpisała m.in. drogę S16 na odcinku Ełk – Knyszyn jako element trasy międzynarodowej Via Carpatia. Tym sposobem postanowiono, że trasa ta będzie przecinać Biebrzański Park Narodowy.

W kwietniu 2019 Parlament Europejski poparł nowelizację rozporządzenia ws. funduszu Łącząc Europę, która zakłada wpisanie trasy Via Carpatia na unijną listę inwestycji priorytetowych. W ten sposób Unia Europejska oficjalnie uznała znaczenie tego międzynarodowego korytarza transportowego i wyraziła zgodę na wpisanie wszystkich odcinków transgranicznych na trasie od Litwy przez Polskę, Słowację, Węgry, aż do Rumunii w poczet projektów finansowanych w ramach funduszu Łącząc Europę.
Z głównej inicjatywy rządu RP trwają starania by korytarz Via Carpatia został włączony do sieci bazowej TEN-T (Transeuropejska Sień Transportowa).

Via Carpatia ma być drogą klasy ekspresowej z co najmniej dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu każda. Przebieg na terenie Polski ustalony został przy ministerialnych biurkach. Nie przeprowadzono żadnej analizy wielokryterialnej obejmującej obszar Polski, ani nie wykonano żadnych rzetelnych analiz ruchowych. Wszelkie głosy eksperckie, mówiące o nieopłacalności tej inwestycji z powodu zbyt małego natężenia ruchu, są ignorowane.

S16 Ełk – Knyszyn

Droga ekspresowa na odcinku Ełk – Knyszyn ma być elementem planowanego szlaku komunikacyjnego Via Carpatia. Przedmiotowy odcinek drogi S16 rozpoczyna swój bieg na planowanej drodze S61 (odcinek między węzłami Guty – Ełk Południe). Projektowany odcinek kończy się w planowanym węźle Knyszyn (projektowana droga S19). Wszystkie proponowane warianty przecinają teren Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Podstawowe parametry:
– klasa techniczna: S
– prędkość projektowa: 120 km/h
– prędkość miarodajna: 130 km/h
– dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś
– szerokość pasa ruchu: 3,50 m
– szerokość jezdni: 7,00 m
– szerokość pasa dzielącego: 5,00 m ( w tym opaski 2×0,5 m)
– szerokość pasów awaryjnych: 2,50 m
– szerokość pobocza gruntowego: min 0,75 m
– skrajnia pionowa drogi głównej: 5,0 m
– całkowicie ograniczona dostępność (dostępność tylko w węzłach

Dokumenty:

Uproszczone Studium Korytarzowe

Mapa orientacyjna przebiegu wariantów

Prezentacja przygotowana na spotkania informacyjne 22 i 23 maja 2019


____________________________________________________________________________________________

Nasza opinia

Dobra praktyka polityki transportowej pokazuje, że planowanie w oparciu o specjalistyczne analizy pozwala wybrać optymalny przebieg trasy. Dobrym przykładem jest opracowana dla innego europejskiego korytarza transportowego Via Baltica „Strategia rozwoju I Pan-Europejskiego Korytarza Transportowego. Część I: korytarz drogowy” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, czyli tzw. oceną strategiczną. W efekcie takiego zlecenia GDDKiA powstał dokument strategiczny, wskazujący najlepszy przebieg tej drogi przez terytorium Polski. Dokładnie taka sama procedura jest niezbędna dla Via Carpatia, co najmniej na odcinku od obwodnicy Lublina do połączenia z Via Balticą. W szerszej perspektywie niż 70 kilometrowy odcinek pomiędzy Knyszynem a Ełkiem, z łatwością można dostrzec, że istnieją inne możliwości połączenia tranzytu z południa Europy z Via Balitca(np. w Zambrowie lub Ostrowi Mazowieckiej). Ominięcie Biebrzańskiego Parku Narodowego jest zatem możliwe i sensowne. Istnieją więc warianty alternatywne dla Via Carpatia, które nie ingerują w Biebrzański Park Narodowy. Więcej >>

Planowana S16 ma przeciąć Biebrzański Park Narodowy w tym rejonie:

Wizualizacja estakady przez dolinę Biebrzy